TuimilBARRIO DA PARROQUIA DE
O Viso

Trátase dun nome medieval de orixe xermánica, TEODOMIRI. O xenitivo gótico miri en galego deu, case sempre, en -mil . Nalgúns casos, a terminación conservouse como -mir (por exemplo, Baldomir, en Bergondo ou O Courel). Pola súa parte, Teodo sufriu a perda da consoante intervocálica, evoluíu seguramente a Toi e logo produciuse a pechazón da vogal para resultar Tui. En definitiva, o topónimo dinos que esta terra era propiedade dun tal Teodomiro. En Galicia rexístranse noutros dous concellos: Bóveda (Lugo) e Valdoviño (A Coruña).