O VisoSen dúbida este topónimo garda total relación co lugar onde se sitúa. A orixe do Viso está no participio do verbo latino VIDERE, do cal resultaría vissu, e que quere dicir "boa vista".