Outeiro das PenasBARRIO DA PARROQUIA DE
Cesantes

A orixe do nome deste barrio de Cesantes refírese á orografía; por iso é un orotopónimo. Esta palabra común galega procede do latín altariu: pequenos montes ou elevacións no terreo. O segundo elemento (As Penas) singularízanos fronte a outros outeiros e indícanos a existencia de penedos.