O CanoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Outeiro das Penas
DA PARROQUIA DE
Cesantes

Un cano pode referirse a varios conceptos. Pode nomear un leito artificial para que corra a auga (tamén se denomina unha canle, unha quenlla, ou unha cal), tamén pode designar calquera rego artificial para a auga ou outros líquidos; e tamén pode nomear calquera tubo para conducir líquidos. A palabra cano provén do latín CANNU "conduto".