Banda do NorteMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Outeiro das Penas
DA PARROQUIA DE
Cesantes

Unha banda, entre outras acepcións, designa unha zona do territorio que está situado ao carón ou nas proximidades do mar, dun río ou de calquera outro referente na paisaxe, normalmente por oposición ao territorio que se atopa do outro lado. O topónimo Banda do Norte, refírese á zona norte do areal da punta da praia.