MillaradaBARRIO DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

Téndese a pensar que este topónimo garda relación co millo. En realidade a orixe é un substantivo da familia de miliario e de milla (do latín MILLIA, do numeral MILLE). Daría a forma *MILLIATORIUM. Polo tanto, refírese a unha terra medida.