O SarridoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

O substantivo sarrieiro ten correspondencia cun "terreo de mala calidade pola abundancia de pedras". Deste lexema puido orixinarse sarrido que se manifesta na toponimia de Vilar de Infesta como O Sarrido. Ocupa unha ampla extensión que abarca a lonxitude do Camiño da Chan da Cova e linda co Concello de Vigo.