A Pica MorenaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

Este topónimo componse de dúas partes. A primeira, Pica, ten raíz prerromana PICC- (punta, pico). Polo tanto, refírese a un sitio situado no alto. A segunda parte server para distinguir A Pica pola súa cor, fronte a outras posibles Picas que houbese na zona. No Catastro de Ensenada (1756) xa aparece referenciado como labradío.