O MoutillónMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

O substantivo moutillón procede da forma mouta, que segundo o dicionario da Real Academia Galega significa "conxunto de plantas que destacan pola súa altura respecto das que están ao redor". É posible que este topónimo se explique por ser empregado como un marco ou un mollón de demarcación.