As CobradasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

No dicionario de Eligio Rivas Quintas (1978) aparece como "derrumbamiento, derrumbe en un vallado o terraplén". Pero tamén é posible que sexa o participio de cobrar, referido a un lugar aforado ou que realizaba algún tipo de pagamento. En Vilar de Infesta xa se documenta este topónimo con morfema plural "As Cobradas" no Catastro de Ensenada de 1756 coma unha terra de labradío de secano.