O CastañalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

Castañal é un substantivo derivado do nome castaña que ten orixe no latín CASTANEAM e que, mediante o sufixo colectivo -al (do latín -ALE), forma castañal para designar un lugar poboado de castiñeiros, tamén coñecido como souto.