As CachadasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Millarada
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

O nome das Cachadas provén do verbo cachar (en latín CASCULARE, "romper"). A súa orixe está relacionada coa necesidade, orixinada dende a Alta Idade Media, de aumentar as terras que eran destinadas ao cultivo. Deste xeito era necesario rozar ou cachar a vexetación dos montes e matorrais dando lugar ao topónimo As Cachadas.