A Formiga



BARRIO DA PARROQUIA DE
Cedeira

A etimoloxía é evidente: o substantivo común formiga. Máis problemático é saber a motivación. Se non é por un sobrenome persoal, seguramente nacería como metáfora relativa ao pequeno tamaño dunha propiedade.