A LandinaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Landina pode ser o feminino de landín, un nome gótico de posesor procedente de Nandinus. Coma en laranxa, o n- inicial do nome gótico disimilou nun l- . Pode tratarse do nome da propietaria do terreo situado no barrio de A Formiga.