Dios de AbaixoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Topónimo menor de nome transparente que fai referencia a un terreo. Dios é unha forma castelanizada pois o correcto sería Deus, pero a forma en castelán xa foi introducida na época do Renacemento e hoxe en día atópase moi viva no galego. Vén do latín DEUS.