GalleiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este nome deriva do latín *GALLEU "rama", que deu o galego gallo e que ten as acepcións de "cada unha das partes que saen do toro das árbores ou das demais bifurcacións, nas que nacen follas, flores e froitos" ou "rama ou pau bifurcado". Esta acepción fai que en certas ocasións o topónimo non teña un valor fitotoponímico, senón que fai referencia ao concepto de bifurcación. Neste caso Galleiro atópase no barrio de A Formiga e fai referencia a un terreo no que non se aprecia relación co concepto de bifurcación.