Punta BruñidoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Véxase a entrada Bruñido, O.