O AreeiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O Areeiro é un nome derivado de area (do latín ARENA) mediante o sufixo -eiro (do latín -ARIU). Areeiro e areeira empréganse para designar lugares onde se extrae area.