Devesa do Lugar de ArribaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O topónimo A Devesa procede do latín serodio *(TERRA) DEFENSA "terra coutada", "terra ou territorio cercado", e sinala antigas devesas ou grandes fincas pechadas que podían ser as devesas do rei e eran empregadas para a produción de madeira. Noutras ocasións o topónimo A Devesa ten menos pretensións e sinala áreas coutadas máis pequenas, propiedade de particulares.