ToxoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Con Toxo faise referencia a un galeón afundido na Batalla de Rande, no barrio de A Formiga. A voz toxo pénsase que vén dunha base *TOJU, seguramente prerromana. Está relacionado coa planta e é unha voz propia de Galicia e provincias veciñas, pois noutras zonas recibe o nome de aulaga ou aliaga.