Coutadas da Fonte dos RusosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O substantivo coutada é o participio do verbo coutar, creado a partir de couto (ver Couto, O). Un couto é un territorio afectado por determinados dereitos de propiedade ou xurisdición. Pode pensarse que Rusos vén dun alcume, alguén corpulento e loiro. Pero tendo en conta o seseo podería vir de ruzo, que ten os significados "de cor parda" ou "de cor gris".