A MilloraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Millora pode facer referencia ás transmisións de propiedades, pois no dereito tradicional galego "a mellora" son os bens que, ademais da lexítima, recibe en herdanza o fillo ou filla que queda na casa dos proxenitores. Tamén se rexistra na documentación a forma A Mellora, que pode facer referencia a este mesmo terreo do barrio de A Formiga, pois na oralidade a pronuncia millora é frecuente.