A CruzMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Formiga
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Segundo Navaza os substantivos cruz (do latín CRUX, CRUCIS) e cruceiro están moi presentes na toponimia, aínda que nalgúns casos non é fácil saber con precisión a motivación e o significado orixinarios dos topónimos que os conteñen, xa que unhas veces aluden a unha cruz erixida no lugar, de pedra ou doutro material, con intención relixiosa, e outras veces a unha encrucillada viaria. Como era habitual erguer os cruceiros nas encrucilladas dos camiños, ambos os significados van unidos con frecuencia.