O CarballiñoBARRIO DA PARROQUIA DE
Cesantes

A orixe do nome deste barrio de Cesantes derivado da voz prerromana carba que dá carballo e ao que se lle engade o diminutivo -iño. Refírese, pois, a un carballo pequeneiro que existía cando se bautizou este lugar. A abundancia de topónimos ligados a carballo fan que sexa o elemento botánico máis importante da nosa toponimia.