A IgrexaBARRIO DA PARROQUIA DE
Negros

A orixe do nome deste barrio de Negros é transparente. A razón do topónimo débese á existencia da igrexa, baixo a advocación de Santo Estevo.