A CachadaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O nome de A Cachada provén do verbo cachar (*CASCULARE "romper"). A súa orixe está relacionada coa necesidade orixinada dende a Alta Idade Media de aumentar as terras que eran destinadas ao cultivo. Deste xeito era necesario rozar ou cachar a vexetación dos montes e matorrais que na parroquia de Santo Estevo de Negros deron lugar aos derivados As Cacharelas ou As Cachadiñas, ambas con valor diminutivo.