O PumarMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo pumar (resultado da pechazón de pomar, que é o termo aceptado pola Real Academia Galega) vén do latín tardío POMAR, variante de POMALE ("verxel"). Os topónimos que inclúen este nome adoito servían para designar lugares nos que había maceiras ou de xeito xenérico, árbores froiteiras. Neste caso O Pumar, situado no barrio de A Igrexa, xa se rexistra no Catastro de Ensenada da mesma maneira ("O Pumar") no cal se produce unha pechazón do [o] .