A QuintaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo quinta é un topónimo numeral partitivo que na toponimia (así como tamén Terzo, -a e Cuarto, -a) alude á terra arrendada pola que se debía pagar un quinta do que producía.Esta división parece ser frecuente no reparto das herdanzas durante a Idade Media aínda que algún autores tamén referencian un costume musulmán de repartir as terras conquistadas. Na parroquia de Negros temos A Quinta. Ademais, malia que remotamente emparentados Quinteiro (do latín QUINTANARIUM) posúe actualmente o significado de ?espazo público entre edificacións? aínda que ben é certo, na toponimia en moitas ocasións está emparentado co apelido Quinteiro. No barrio de Negros témolo con morfema plural Os Quinteiros.