A TraídaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo feminino traída, tal e como recolle o dicionario da Real Academia Galega, designa un "conxunto de instalacións (tubos, bombas etc.) por medio das cales se trae a auga dun lugar a outro, en particular aquelas que aseguran o abastecemento da auga potable dende un manancial ás vivendas". En Negros podemos atopar un topónimo referido como A Traída, que marca o linde entre os barrios de A Igrexa e Negros.