Os CortizosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo cortizo procede do latín CORTICEU, derivado de CORTEX. Nalgunhas áreas de Galiza é a forma usada para referirse á sobreira. Pero tamén pode designar un recipiente feito de casca de sobreira (a cortiza) ou doutros materiais, onde habitan as abellas e no que fan a cera e o mel. Na parroquia de Negros distinguimos o lexema con morfema plural Os Cortizos. É difícil distinguir a acepción que deu orixe a este topónimo.