O QuiñónMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo quiñón procede do latín QUINIO, "pedazo de boa terra preto dunha casa". Pode, tamén, designar unha cantidade que corresponde a cada un dos que participan en determinadas reparticións, por exemplo os herdeiros dunha propiedade. Na parroquia de Santo Estevo de Negros, xa documentado dende 1753 como "Quiñon", temos O Quiñón.