Porto CabeiroBARRIO DA PARROQUIA DE
Cabeiro

A orixe do nome deste barrio de Cabeiro parte dun composto. Por un lado, "Porto" referido a un paso de montaña; e "Cabeiro", que procede de "Cabo" co sentido de final ou estrema.