O CostalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Porto Cabeiro
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

A costa (do latín COSTA) refírese a un terreo en pendente ascendente, a miúdo referidos a camiños e vías. O sufixo -al indícanos a abundancia de costas. O topónimo aparece recollido en Cabeiro, no barrio da Igrexa, e en dous lugares en Porto Cabeiro.