A CanexaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Porto Cabeiro
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Este topónimo é un castelanismo adaptado ao galego que ten forte arraigo na actualidade na zona da Ría de Vigo (por exemplo, en Sárdoma-Vigo temos outro caso). En todo caso refírese a un camiño moi estreito entre muros altos.