A ChanMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Porto Cabeiro
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

O substantivo chan masculino ou feminino provén do latín PLANUM, PLANAM que no galego occidental deu nun mesmo resultado (chan) pero que no galego oriental se distingue (chan, chá). Na toponimia galega atopámolo como un xenérico de uso común que denota un terreo ou superficie sen desniveis. En Cabeiro achamos: A Chan, A Chan do Gorgullón que é un topónimo relacionado co termo gurgullar (lugar onde nace a auga facendo gurgullas), A Chan da Cova, A Chan do Río, A Chan dos Loureiros e, finalmente, A Chan de Umberto.