Coto RapadoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Porto Cabeiro
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Este topónimo componse de dúas partes. Por un lado, temos Coto (deriva da raíz prerromana cott-) designa tanto "unha elevación rochosa do terreo" como a "parte máis alta dun monte que ten forma cónica". É un microtopónimo moi frecuente en toda Galiza. Pola outra parte temos Rapado que, como é obvio, vén informanos de que está pelado de vexetación.