AngorénBARRIO DA PARROQUIA DE
Chapela

A orixe do nome deste barrio de Chapela procede de Ancurius, un antropónimo latino e o sufixo onomástico -en. Por tanto, sería o lugar propiedade deste Ancurius.