Río FríoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Angorén
DA PARROQUIA DE
Chapela

Río é un topónimo de significado transparente. Vén do latín RIVU "arroio, río pequeno" É moi abundante na toponimia e adoita constituír compostos coma Río da Bouza e Río Frío. Neste último caso acompáñase dun modificador.