O Cantil de SocruceiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Angorén
DA PARROQUIA DE
Chapela

Está composto por dúas formas. En primeiro lugar, un cantil é un "terreo abrupto en forte pendente" (dicionario da Real Academia Galega) e, en segundo lugar, a palabra socruceiro indícanos a localización do cantil por debaixo dun cruceiro (derivado de cruz, do latín CRUX, CRUCIS) e probablemente se refira ao Cruceiro do Cristo da Encarnación. A preposición so- vén do latín SUB que significa por debaixo e tamén se presenta na toponimia baixo a forma su- como en Subalo (debaixo do valado).