A PuntaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Angorén
DA PARROQUIA DE
Chapela

O substantivo punta adoita facer referencia ao extremo dun terreo alongado e estreito. Porén, na parroquia de Chapela temos A Punta, Punta das Avanzas e Punta do Secador. Estes dous últimos fan referencia a dous accidentes costeiros.