A RegueiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Angorén
DA PARROQUIA DE
Chapela

Rego é un substantivo que proven do celta *reku "gabia" e que seguramente conflúa cos derivados do verbo latino RIGARE "regar". Refírese a un pequeno curso de auga ou a canle que distribúe a auga polos prados. Derivado de Rego tamén temos A Regueira en referencia a un terreo e Regato da Pía, Regato da Ribeira e Regato da Vispeira, referidos a conducións de auga. A Regueira xa aparece no Catastro da Ensenada de 1760.