A QuintanaBARRIO DA PARROQUIA DE
Reboreda

A orixe do nome deste barrio de Reboreda é o latín medieval, cando esta forma significaba un espazo público, cercado ou delimitado formando unha especie de praza. Comunmente refírese ao adro situado diante da igrexa. Debemos engadir que a forma Quintana (que en galego evolucionaría a Quintá ou Quintán) pódese considerar ou un cultismo latinizante ou un castelanismo.