Costa da AnucaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Quintana
DA PARROQUIA DE
Reboreda

Parece que Anuca procede dun nome feminino. A terminación ?uco ou ?uca é usual en hipocorísticos (Farruco, Chiruca?). Neste caso, Nuca sería un hipocorístico de Celestina/Celestinuca. Por tanto, o topónimo refírese ao lugar onde vivía ou tiña propiedades unha muller chamada Anuca. Tamén se rexistra en Reboreda o topónimo Cruceiro de Anuca.