O CandónMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Quintana
DA PARROQUIA DE
Reboreda

O cando en galego é unha póla seca de árbore, vara para alumar, pao queimado, guizo? Fórmase a partir da raíz cand- que se refire a zonas elevadas ou de monte onde se aproveitaba materia vexetal para combustible ou iluminación.