A Chan da QuintanaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Quintana
DA PARROQUIA DE
Reboreda

O topónimo Quintana procede do latín medieval, cando esta forma significaba un espazo público, cercado ou delimitado formando unha especie de praza. Comunmente refírese ao adro situado diante da igrexa. Debemos engadir que a forma Quintana (que en galego evolucionaría a Quintá ou Quintán) pódese considerar ou un cultsimo latinizante ou un castelanismo. En Reboreda rexístranse os topónimos Camiño da Quintana e A Chan da Quintana.