TorradeMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Quintana
DA PARROQUIA DE
Reboreda

Semella proceder dun nome de persoa con alteración vocálica pois procedería do latín Torratus que daría Torrado. O seu significado procede do verbo torrare empregouse tradicionalmente coo alcume aplicado a persoas de pel escura. Na actualidade existe como apelido. No Catastro de Ensenada (1752) aparece como Sitio de Torrade en el se cita tamén Río de Torrade e Muíños de Torrade.