A RabadeiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Quintana
DA PARROQUIA DE
Reboreda

Segundo Gonzalo Navaza, este topónimo refírese a espazos próximos á beira dun regueiro ou río. Estarían emparentados con formas coma Riba, Ribeira ou Ribada. É posible que a forma orixinaria fose Ribadeira.