Camiño das LamelasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Santo Paio de Arriba
DA PARROQUIA DE
Reboreda

A palabra lama é de orixe prerromana que designa terreos húmidos ou con abundancia de auga. Lamela é unha forma diminutiva. Ambas palabras teñen unha importante presenza toponímica en toda Galicia.