As CavadasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Santo Paio de Arriba
DA PARROQUIA DE
Reboreda

Este microtopónimo é unha forma do participio de cavar. Con este nome desígnase unha terra roturada; é dicir, un terreo gañado ao monte para o seu cultivo.