Novelle de ArribaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Pode pensarse que Novelle procede do nome de posesor NOVELLUS, NOVELLIUS. Por outro lado, tamén pode vir de Lobelle, topónimo que vén dun antropónimo visigodo formado de leuba "amor". A evolución l > n inversa que se observa en lebuçao < NEPOTIANI, tería un paralelo en Nevogilde < Leovegildi. No barrio de Quinteiro atópanse Novelle de Arriba e Novelle de Abaixo.